17th May 2022 - 11:00 pm

LOVEDOUGH | TUP TUP PALACE | 17th MAY

Tup Tup Palace
20th May 2022 - 10:00 pm

AMAZONIA | BOHEMIA | 20th MAY

Bohemia
22nd May 2022 - 11:00 pm

PERSISTENCE | TUP TUP PALACE, LOJA & THE CUT | 22nd MAY

Tup Tup Palace
24th May 2022 - 11:00 pm

LOVEDOUGH | TUP TUP PALACE | 24th MAY

Tup Tup Palace
27th May 2022 - 10:00 pm

AMAZONIA | BOHEMIA | 27th MAY

Bohemia
29th May 2022 - 11:00 pm

PERSISTENCE | TUP TUP PALACE, LOJA & THE CUT | 29th MAY

Tup Tup Palace